Sefer Tora

(hebr., Księga Tory; jid. Sefertojre) – 1. określenie odnoszące się do zwoju Tory (rodał); 2. nazwa jednego z tzw. Małych traktatów talmudycznych, poświęconego zagadnieniom związanym ze sporządzaniem rękopisu (zwoju) Tory (por. sofer). Jego treść w znacznej mierze pokrywa się z treścią innego małego traktatu talmud. pt. Sof(e)rim. Nie jest jasne, który z nich powstał wcześniej, choć wiele wskazuje na to, że starszy jest traktat Soferim. Zaprezentowana na kartach S.T. legenda o powstaniu Septuaginty, różni się nieco od wersji znanej z TB (por. też Arysteasza List). Traktat ten składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu: 1. szczegółowemu omówieniu materiałów pisarskich, jakie winny być użyte przy sporządzaniu zwoju Tory; 2. kwestii odstępów, jakie należy zachować między poszczególnymi częściami Tory; 3. prawom związanym z czytaniem i traktowaniem z należnym szacunkiem zwoju Tory (por. Tory czytanie); 4. sprawom związanym z Imionami Boga oraz zakazom poprawiania ich; 5. sposobom zapisywania Imion Boga.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem