Seder ha-dorot

(hebr., Porządek pokoleń) – jedna z pierwszych historyczno-literackich bibliografii; główne dzieło Jechiela ben Salomona Halperna, po raz pierwszy wydane przez wnuka autora w Karlsruhe w 1769. Doczekało się jedenastu kolejnych edycji oraz poprawionego wydania, opracowanego przez rabina Naftalego Maskileisona (Warszawa 1878-1882). Składa się z trzech części: 1. Jemot olam (hebr., Dzieje świata) – kronikarski wykład historii powszechnej i historii Żydów, od Adama do roku 1696; 2. Seder tan(n)aim we-amoraim (hebr., Porządek tannaitów i amoraitów) – alfabetyczny rejestr uczonych – tan(n)aitów i amoraitów, autorów glos do Talmudu; 3. Seder mechab(e)rim we-seder sfarim (hebr., Porządek autorów i ksiąg) – rejestr autorów epoki posttalmudycznej z wykazaniem ich dzieł, rodzaj bibliografii historycznej, w której autor w porządku chronologicznym wymienia uczonych żydowskich od czasów najdawniejszych, aż do współczesności, z podaniem ich utworów.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem