Sedecjasz

(hebr. Cidkij(j)ahu), początkowo noszący imię Mat(t)aniasz – król Judy, który panował w 597-586 p.n.e.; syn Jozjasza. Według tradycji biblijnej, został ustanowiony monarchą przez króla babilońskiego Nabuchodonozora, mając 21 lat, na miejsce uprowadzonego do niewoli babilońskiej, króla Joachina. Nabuchodonozor zmienił swemu wasalowi imię z Mattaniasz na S. Młody król był człowiekiem niezdecydowanym, o chwiejnych poglądach, łatwo ulegał wpływom. Wziął udział w spisku antybabilońskim; gościł przywódców zawiązującej się ligi państewek palestyńskich (Edom, Moab, Ammon, Tyr i Sydon) w porozumieniu z Egiptem. Nabuchodonozor, dowiedziawszy się o tym braku lojalności wasala, natychmiast przystąpił do ofensywy. Wojska chaldejskie obległy Jerozolimę w końcu 588 p.n.e. Pomimo bohaterskiej, trwającej przez 18 miesięcy obrony, miasto padło, oczekując na odsiecz Egiptu, która jednak nie nadeszła (586 p.n.e.). Król S., mimo że podjął próbę ucieczki, został pojmany; w jego obecności zamordowano synów, a następnie wykłuto mu oczy i zakutego w kajdany odesłano do Babilonii, gdzie zmarł (2 Krl 24,18-20; 25,1-7; 2 Krn 36,11-16; Jr 52,9-11). Jerozolima, wydana na łup żołnierzy, została splądrowana, a potem podpalona i zburzona (2 Krl 25,8; Jr 9,9-11,18-23; Treny 5,11-18). Zniszczeniu uległa także Świątynia Jerozolimska. Większość wybitnych osobistości oraz arystokracji została wymordowana lub uprowadzona do niewoli. W Judzie Babilończycy pozostawili jedynie prosty lud, by uprawiał ziemię. Wydarzenia te wyznaczają kres istnienia państwa judzkiego. Spośród stronników Babilonii mianowano zarządcę, Judejczyka Gedaliasza, któremu w przywróceniu spokoju i porządku w kraju pomagał prorok Jeremiasz. Wkrótce jednak Gedaliasz został zgładzony przez mordercę, nasłanego przez stronnictwo antybabilońskie, które uważało go za kolaboranta, a Jeremiasz uprowadzony do Egiptu (Jr 43,4-7; por. Gedaliasza Post). Prawdopodobnie po tych wydarzeniach prowincja Judy została zniesiona, a jej znaczna część przyłączona do prowincji Samaria. Pozostałą przy życiu arystokrację deportowano do Babilonii.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem