Schwarzberg Samuel Beniamin

(1865-1929) – wydawca i publicysta. Pod koniec XIX w. wydawał w Warszawie książki w języku hebrajskim (m.in. poemat I.L. Pereca Ha-Ugaw; hebr., Organy [Dudy], 1894). W 1897 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Został wydawcą miesięcznika „Ner ha-Maarawi”. W pamflecie Tik(k)atew zot le-dor acharon (hebr., To powinno być napisane dla ostatniego pokolenia, 1898) poddał krytyce stosunek społeczności żydowskiej do nowoczesnej literatury hebrajskiej. Zwalczał jidyszyzm, atakując zwł. Ch. Żytłowskiego.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand