Schreiber Dawid

(1874 Lwów – 1942 tamże) – prawnik, działacz syjonistyczny. Pochodził z ortodoksyjnej rodziny. Od czasów gimnazjalnych był związany z ruchem syjonistycznym. Studiował w Wiedniu (krótko także w seminarium rabinackim), potem we Lwowie. Tytuł doktora praw uzyskał na UJK. Od 1912 prowadził kancelarię adwokacką we Lwowie. W 1907 bezskutecznie, jako syjonista, kandydował do parlamentu austriackiego. Działał w wielu organizacjach syjonistycznych w Galicji Wschodniej. W 1918, podczas walk o Lwów, był członkiem Żydowskiego Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego. Był płodnym publicystą; pisał głównie w j. pol. i jidysz, m.in. do: „Chwili”, „Naszego Przeglądu”, „Hajntu”, „Momentu”. Był też redaktorem kilku czasopism żydowskich. W 1922 został posłem na sejm RP – członkiem Koła Żydowskiego oraz Komisji Konstytucyjnej, Regulaminowej i – przez pewien czas – Budżetowej. W 1928 został wybrany na senatora i pełnił funkcje sekretarza Prezydium Senatu RP, zastępcy przewodniczącego Komisji Skarbowo-Budżetowej; był też członkiem Komisji Prawnej. W 1929 wszedł do tzw. Komisji Porozumiewawczej, która bezskutecznie usiłowała załagodzić spór wokół sprawowania przewodnictwa w Kole Żydowskim (Al ha-Miszmar i Et Liwnot). Od 1928 był członkiem Rady Gminy Żydowskiej we Lwowie (m.in. pełnił funkcję szefa wydz. metrykalnego), a od 1934 – radnym miasta Lwowa. Był współzałożycielem i przewodniczącym Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej (organizacja o charakterze lokalnym, utrzymująca szkoły śred. i powszechne w Krakowie, Lwowie i Przemyślu) oraz prezesem Komisji Palestyńskiej. Został zamordowany przez Niemców podczas wojny.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem