Schreiber (Sofer) Szymon

(1820 Węgry – 1883 Kraków) – rabin, poseł do parlamentu wied.; syn wybitnego talmudysty, Szymona Mojżesza S., zwanego Chatan Sofer, rabina w Preszburgu (Bratysławie), ideowego przywódcy ortodoksji węgierskiej; zięć Akiwy ben Mosze Egera. Pierwszym nauczycielem S. był jego ojciec, potem inni rabini. W 1848-1860 S. sprawował urząd rabinacki w Mattersdorfie na Morawach, a następnie – aż do śmierci – w Krakowie. Reprezentował ortodoksję, przeciwstawiał się tendencjom modernizacyjnym i polonizacyjnym (por. asymilacja). Podjął współpracę z chasydami. Swego syna, Bunema, wysłał na dwór I.M. Altera, cadyka z Góry Kalwarii. Był członkiem komisji opracowującej statut Gminy krakowskiej. Szerszą działalność publiczną podjął w 1878, zakładając – wraz z bełskim cadykiem J. Rokeachem – żydowskie ortodoksyjne stronnictwo polityczne Machzike(j) ha-Dat. Z jego ramienia ubiegał się w następnym roku o mandat poselski do wiedeńskiej Rady Państwa i uzyskał go w okręgu Śniatyń-Kołomyja-Buczacz. W parlamencie wszedł do Koła Polskiego. W 1882 był współorganizatorem lwowskiego zjazdu ortodoksyjnych rabinów z Austrii i Węgier, na którym obradowano nad projektem wzorcowego statutu dla żydowskich gmin wyznaniowych, mającego zapewnić przewagę we władzach gminnych siłom ortodoksyjnym. S. został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej w Krakowie.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Szymon Sofer Schreiber - Schreiber (Sofer) Szymon - Polski Słownik Judaistyczny
Szymon Sofer Schreiber (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem