Schor Efraim Salomon ben Naftali Hirsz

zw. Starszym (?-1633 Lublin) – rabin, uczony talmudysta; zięć S. Wahla z Brześcia Litewskiego. Pochodził z rodziny rabinackiej, której przedstawiciele przybyli do Polski z Moraw; jego ojciec, Naftali Hirsz ben Zalman S. był uczniem M. Isserlesa i nauczycielem J. ben S. Serkesa. Wedle nie posiadającej podstaw historycznej legendy, Wahl pospiesznie miał wydać za niego swą młodszą córkę, pragnąc uprzedzić królewskiej życzenie poślubienia jej. S. był rabinem w Grodnie (1613-1624), Szczebrzeszynie, Brześciu Litewskim i Lublinie. W 1618, jako jeden z pierwszych rabinów, podpisał ustawę wydaną przez Sejm Czterech Ziem[stw] (por. tak(k)anot). Opublikował komentarz do Be(j)t Josef J. ben E. Karo, pt. Tewuot Szor (hebr., Dzieła Schora; 1615-1616), tradycyjnie określany przez polskich talmudystów jako „Starszy Tewuot Szor”, bowiem dzieło pod takim samym tytułem wydał A.S. ben E.Z. Schor. Responsy i decyzje S. były często cytowane przez współczesnych mu talmudystów, bowiem cieszył się on sławą wielkiego uczonego. Jego syn, Jaakow S., także był rabinem w Brześciu Litewskim (1652-1655); opublikował dzieło Bejt Jaakow (hebr., Dom [Szkoła; Szczep] Jakuba, 1693), będące zbiorem nowel talmudycznych do traktatu Sanhedrin.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem