Schor Aleksander Sender ben Efraim Zalman

(? Lwów – 1737) – talmudysta. Pochodził ze znanej rodziny rabinackiej. Był rabinem w Uhnowie (k. Bełza; współcz. Uhniv). W 1704 zrezygnował z tej funkcji, przeniósł się do Żółkwi, skąd pochodziła jego żona, córka marszałka Sejmu Żydów Korony, Mordechaja ben Lejbusza. S. był właścicielem gorzelni. Opublikował zbiór przepisów dotyczących uboju rytualnego Simla chadasza (hebr., Nowa szata, 1733), który opatrzył szczegółowym komentarzem Tewuot Szor (hebr., Dzieła Schora) oraz zbiorem nowel do traktatu talmudycznego Chul(l)in – Bechor Szor; dzieło to było kilkanaście razy wznawiane; ukazało się też kilka komentarzy do niego. Zostało ono uznane za wzorcowy wykład wiedzy potrzebnej szojchetom, zaś komentarz Tewuot Szor często stanowił podstawę do egzaminowania kandydatów na szojchetów.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand