Schönhack Josef

(1812 Tykocin – 1870 Suwałki) – pisarz tworzący w języku hebrajskim, leksykograf. Zdobył uznanie dziełem Toldot ha-Arec (hebr., Dzieje Ziemi), popularyzującym nauki przyrodnicze (t. 1: Toldot ha-chajim [Dzieje życia], 1841 – dotyczące życia zwierząt, zawierające rekomendacje zarówno rabinów, jak i maskili; t. 2: Toldot ha-cemachim [Dzieje roślin], 1859 – dotyczące botaniki; t. 3: Toldot ha-mucakim [Dzieje skał], 1859 – poświęcone mineralogii). Przyczyniło się ono do rozwoju nazewnictwa hebrajskiego. Autor oparł je na Talmudzie, Misznie i midraszach, a w wypadkach nieodnajdywania tam wzorców – na języku niemieckim. Z pomocy S. korzystał m.in. Mendele Mojcher Sforim przy opracowywaniu Toldot ha-tewa (hebr., Dzieje przyrody, 1862-1873). S. był także autorem słownika aramejsko-niemieckiego (słowa niem. zapisane czcionką hebr.) Ha-Maszbir he-chadasz (1858), który oparł na dziele Aruch Natana ben Jechiela z Rzymu (ok. 1035-1106). Uzupełnienia do tej pracy zawarł w Sefer ha-mil(l)uim (1869).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem