Schneiderman (Sznajderman; Shneiderman) Samuel Lejb

(1906 Kazimierz Dolny – 1996 Tel Awiw) – publicysta, literat. Studiował na UW. Po ukończeniu studiów został współpracownikiem „Naszego Przeglądu” oraz „Hajntu”, „Chwili” i „Nowego Dziennika”. W 1931, jako korespondent „Naszego Przeglądu”, wyjechał do Paryża. Publikował reportaże w swej macierzystej gazecie i w nowojorskim „Forwerts”. W 1938 przeniósł się do Afryki Płd., a w 1940 – do Stanów Zjednoczonych. Po II wojnie światowej kilkakrotnie odwiedzał Polskę; swe wrażenia z pierwszego po latach pobytu w kraju zawarł w książce Cwiszn szrek un hofenung: a rajze iber najen Pojłn (jid., Między obawą a nadzieją: podróż po nowej Polsce, 1946; wyd. w j. ang. Between Fear and Hope, 1947). Poza tym opublikował jeszcze kilka tomów reportaży: o losach Żydów w okresie wielkiego kryzysu Cwiszn Nalewkes un Ajfl-turn (jid., 1936; tłum. pol. Od Nalewek do wieży Eiffla, 1936), do którego wstęp napisał Erwin E. Kisch; o wojnie domowej w Hiszpanii Krig in Szpanjen. Hinterland (jid., Wojna w Hiszpanii. Zaplecze; 1938). Zajmował się także literaturą piękną. Wydał poezje w Di giłdene fejgł (jid., Złocisty ptak, 1927) i Fajern in sztot (jid., Ognie w mieście, 1932). Przełożył na język jidysz B. Jasieńskiego Palę Paryż (Farbren Pariz, 1929) oraz był współredaktorem „Almanachu Literackiego” (Warszawa 1931). S. był inicjatorem wydania oraz autorem przedmowy do Dziennika z getta warszawskiego Mary Berg (wyd. pol. 1983; ang. 1945; wł. 1946; franc. 1947). Rodzinnemu miastu poświęcił wspomnienia The River Remembers (1973; fragmenty przekładu na język polski zostały opublikowane w „Fołks Sztyme” w 1986), a grafikowi – A. Szykowi – książkę Artur Szyk: Dos szturmisze łebn un szafn fun dem grojsn jidiszn miniatur-majster (jid., Artur Szyk. Burzliwe życie i twórczość wielkiego żydowskiego mistrza miniatury, 1980).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand