Schneider (Sznajder) Mordechaj Becalel

(1865 Ligum [Lygumai] k. Szawli – 1941 Ponary) – językoznawca, pedagog, publicysta piszący w języku hebrajskim. W 1895 przeniósł się na stałe do Wilna, gdzie stał się jedną z czołowych postaci wśród hebrajskich pedagogów (w okr. międzywojennym był związany z organizacją Tarbut; autor wielu podręczników) i wileńskich działaczy syjonistycznych. W 1888 debiutował jako publicysta na łamach „Ha-Cefiry”. Później współpracował z wieloma czasopismami, wydawanymi w języku hebrajskim, wśród nich z: „Ha-Sziloach”, „Ha-Tkufa”, „Ha-Zman”, „Ha-Jom”. Pisał artykuły poświęcone kwestiom edukacyjnym oraz studia krytyczne. Był również wydawcą i redaktorem kilku czasopism, wydawanych w języku hebrajskim, wśród nich literacki „Zeramim” (Strumienie, 1932). Był wybitnym znawcą gramatyki języka hebrajskie oraz Biblii i Talmudu, jak również greckiej i łacińskiej literatury klasycznej. Pierwszą wydaną przez niego książką był podręcznik Be(j)t ha-sefer (1889), który miał później wiele kolejnych wydań. Głównym dziełem S., poświęconym językowi hebrajskiemu, była praca Torat ha-laszon ha-iwrit… (t. 1, cz. 1-3 [4 tomy], 1923-1925; t. 2, cz. 1-2, 1939-1940). W czasie II wojny światowej pozostał w Wilnie, gdzie w getcie kontynuował pracę naukową. Zginął w Ponarach.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand