Schleyen Artur

(1866 Stanisławów – 1912 Lwów) – architekt, działacz społeczny, asymilator. Ukończył Politechnikę Lwowską. Był jednym z przedstawicieli secesji w architekturze lwowskiej, m.in. jako: współautor teatru Colosseum (1898-1900); willi przy ul. Herbutów (1903-1909) oraz wielu kamienic. Własnym sumptem wyremontował też bóżnicę przy ul. Żółkiewskiej. Był członkiem niepodległościowego Polskiego Stronnictwa Postępowego. Zasiadał w Radzie Miejskiej Lwowa. Był twórcą Żydowskiego Klubu Mieszczańskiego we Lwowie, który miał „krzewić ducha obywatelskiego” wśród Żydów oraz walczyć o ich całkowite równouprawnienie. Działał też w wielu stowarzyszeniach społecznych i w samorządzie gospodarczym, w tym w Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand