Schletter Zygmunt

(1803 Berlin – 1876 Wrocław) – księgarz, wydawca, antykwariusz; ożeniony z córką N.M. Glücksberga, w którego warszawskiego firmie odbywał praktykę. Od 1831 mieszkał we Wrocławiu i prowadził antykwariat pn. Księgarnia Polska Z. Schlettera (istniejący do 1945, jako Schletter'sche Buchhandlung). Współpracował przy kompletowaniu zbiorów paryskiej Biblioteki Polskiej. Od 1934 prowadził także działalność wydawniczą; wydawał przede wszystkim literaturę polską, zakazaną pod zaborami przez cenzurę (m.in. książki A. Felińskiego, S. Goszczyńskiego, K. Hoffmanowej, K. Koźmiana, J. Lelewela, M. Mochnackiego, A. Mosbacha, J.U. Niemcewicza, F. Skarbka, J. Wujka). S. był także nakładcą dzieł wydawanych przez Edwarda Raczyńskiego. Autorzy cenili go za dbałość o publikowane książki.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand