Schinagel (Szinagel) Emil

(1899 Drohojów k. Jarosławia – 1943 Lwów) – lekarz, malarz, grafik, krytyk artystyczny, poeta, współzałożyciel grupy artystycznej „Zwornik”, członek „Nowej Generacji” i Zrzeszenia Żydowskich Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie. Po ukończeniu gimnazjum w Krakowie wstąpił na wydział lekarski UJ. Studia medyczne uzupełniał w Wiedniu. Studiował w ASP w Krakowie (1919), Académie des Beaux-Arts w Brukseli (1930) oraz w Académie Grande Chaumiere i Académie Anglerota w Paryżu. W 1916 wstąpił do Legionów Polskich. W 1918-1920 ochotniczo pełnił służbę w WP. Założył poradnię dla dzieci nerwowo chorych. Był członkiem Izby Lekarskiej. Publikował prace w czasop. lekarskich oraz artykuły z dziedziny psychologii i psychoanalizy. Zajmował się też publicystyką na tematy artystyczne, pisując m.in. do czasopism: „Sztuka i Życie Współczesne”, „Wiadomości Literackie”, „Głos Plastyków”, krakowskiego „Nowy Dziennik”, „La Respublica de Inafanoi”. Uprawiał malarstwo sztalugowe, ścienne (dekoracja synagogi w Krakowie) i grafikę. Tworzył głównie sceny rodzajowe (W dorożce, Sklep) i pejzaże, widoki miast (Kościół Karmelitów w Krakowie, Zaułek paryski). Malował z dużą swobodą, szerokimi uderzeniami pędzla, czasem niemal pointylistycznie. Wprowadzał specyficzną deformację i spłaszczenie form. Kolorystyka jego prac jest zróżnicowana; stosował zarówno barwy stonowane, jak i ekspresyjne zestawienia kolorystyczne (Pensjonat). Wystawiał we Lwowie (TPSP, 1932; IPS, 1937), Krakowie (TPSP, 1931), Warszawie (Salon Garlińskiego, 1934). Przed wojną mieszkał w Krakowie. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się we Lwowie; zginął w tamtejszym getcie.

Autor hasła: Renata Piątkowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand