Saul Judycz

zob. Wahl Saul [ben Jehuda] z Brześcia Litewskiego (1541 [1545] – 1617)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand