Sanhedryn Mały

(hebr. Sanhedrin K(e)tana; Din ha-Katan(n)a; Be(j)t Din ha-Katan(n)a) – sąd orzekający w sprawach cywilnych i kryminalnych, dotyczących występków głównych, kiedy to nie wystarczał skład orzekający, złożony z trzech sędziów, zwł. w wypadkach zagrożonych karą śmierci. S.M. składał się z 23 sędziów, którzy zajmowali miejsca w ławach, ustawionych półkolem, tak, aby wszyscy mogli się nawzajem widzieć. Przed nimi, na ziemi, w trzech rzędach siedzieli mędrcy, w ustalonym porządku hierarchicznym. W sprawach zagrożonych karą śmierci była wymagana większość dwóch głosów (por. głos większości). Kiedy nie udawało się jej uzyskać, wówczas dwóch pierwszych mędrców zasilało skład Trybunału, zaś reszta przesiadała się; tak opróżnione miejsca na końcu hierarchicznego szeregu (w trzecim rzędzie) mędrców mogły zostać zapełnione. Procedurę powtarzano, aż do uzyskania liczby 71 sędziów (por. Sanhedryn Wielki). Całość przebiegu rozprawy można było powtórzyć i – w razie nieuzyskania dwóch głosów większości za skazaniem – podsądny odchodził wolny. S.M. istniały we wszystkich miastach Erec Israel, rozpatrując sprawy ze związanych z nimi regionów, zaś w Jerozolimie pod koniec okresu Drugiej Świątyni działały dwa składy orzekające. (Por.: aw-be(j)t-din; be(j)t din; Sanhedrin; sanhedryn)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand