Sandalfon

(grec., współbrat) – Anioł Modlitwy, rzecznik unii Boga z człowiekiem; Anioł Stróż ptaków; pan pieśni niebiańskich; bliźniaczy brat Metatrona. Kształtuje płody w łonach kobiet. Ma naturę ognistą. W drugim świecie (Olam ha-b(e)ri'a) w hierarchii czterech światów zamieszkuje sefirę Malchutarchetyp świata widzialnego. Często utożsamiany bywa z Prorokiem Eliaszem. (Zob. też: aniołowie; mikrokosmos)

Autor hasła: Bogdan Kos

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand