Samuely Natan

(1846 Stryj – 1921 Baden k. Wiednia) – poeta, pisarz, tworzący w języku hebrajskim i niemieckim. Początkiem jego kariery literackiej było zamieszczenie w 1864-1865 w czasop. „Iwri Anochi” (hebr., Jestem Żydem) dwóch nowel w języku hebrajskim. Jego pozycję ugruntował zbiór wierszy o treści biblijno-historycznej Knaf renanim (t. 1-2, 1872), powitany z entuzjazmem przez krytykę, a nawet przez samego P. Smolenskina. Po przeniesieniu się do Lwowa, gdzie S. mieszkał do I wojny światowej, pod wpływem poety Moryca Rappoporta, podjął próby pisania w języku niemieckim. Jego szkice i nowele ukazujące się w prasie niemieckiej i austriackiej zostały zebrane w tomie Kulturbilder (t. 1-3, 1885). Na przełomie lat 80. i 90. XIX w. S. wydał kilka powieści w języku niemieckim (m.in. Zwischen Licht und Finsterniss, 1889). Dalej tworzył także w języku hebrajskim, publikując w prasie i współpracując z wydawnictwami Sifre(j) Agora i Tuszij(j)a, gdzie wydał m.in. zbiór szkiców biograficznych Parcufim (hebr., Twarze, t. 1-2, 1897-1898). Współpracował również z żydowsko-rosyjskim pismem „Woschod”. Głównym motywem jego twórczości był szkicowany z wnikliwością i pewnym poczuciem humoru obraz życia żyd. w Galicji. Jego utwory były tłumaczone na kilka języków.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand