Samuel (Szmuel) ben Chofni (Hofn)

(?-1034) – gaon w Surze; teść gaona Pumbedity, Hai'a ben Szeriry, który reaktywował dla niego akademię talmudyczną w Surze. Uczony o wszechstronnych zainteresowaniach, autor wielu prac poświęconych prawu talmudycznemu oraz komentarza do Tory i kilku Ksiąg Prorockich.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand