Samuel (Szmuel) ben Ali (Eli) ha-Lewi ben al-Datur

(?-1194) – gaon; podniósł autorytet i znaczenie podupadłego gaonatu w Bagdadzie; przez ok. 30 lat kierował tamtejszą akademią talmudyczną. Występował przeciw nauce Majmonidesa o zmartwychwstaniu ciał (dzieło Kowec tszuwot ha-RAMBAM, 1859). Był autorem responsów (wyd. w: Szeelot u-tszuwot ha-RAMBAM, 1960-1961).

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand