Sagi Nahor

zob. Izaak Ślepy (ok. [1160] 1165 – 1235)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand