Sagan (Zagan) Szachno (Szachne) Efroim

(1892 Kraków – 1942 Warszawa) – działacz Poalej Syjon-Lewicy (PS-L), publicysta, jeden z organizatorów Żydowskiej Organizacji Bojowej w getcie warszawskim. Podczas I wojny światowej walczył w armii austriackiej. Potem zamieszkał w Warszawie i został członkiem KC PS-L. Jest uważany za najwybitniejszego działacza tej partii, także w skali międzynarodowej. S. działał aktywnie w licznych instytucjach i stow., m.in. w Gminie Żydowskiej w Warszawie, na terenie tzw. Frontu Kulturalnego i w Komitecie Amnestyjnym. Był jednym z organizatorów żydowskiego szkolnictwa świeckiego, jako wiceprzewodniczący CISZO. Był członkiem zarządu Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich, a od września 1939 – członkiem Komisji Koordynacyjnej Żydowskich Organizacji Społecznych przy Stołecznym Komitecie Samopomocy Społecznej, był też czynny w innych organizacjach. W getcie warszawskim należał do ścisłego kierownictwa PS-L, redagował prasę podziemną tej partii, działał w Żydowskiej Organizacji Kulturalnej i w Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego. Był współorganizatorem Bloku Antyfaszystowskiego (1942). W obliczu nadciągającej zagłady Żydów, brał aktywny udział w organizowaniu akcji zbrojnej na terenie getta. W lipcu 1942 zaprotestował przeciwko udziałowi Gminy (Judenrat) i Żydowskiej Służby Porządkowej w tzw. akcji przesiedleńczej do Treblinki. 5 VIII 1942 udał się sam na Umschlagplatz, by odnaleźć tam żonę i dwoje dzieci, i wszelki ślad po nim zaginął (według innych informacji, w czasie akcji zginął podczas blokady domu).

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem