Sadłowski (do 1942 Puterman) Julian

(1892 Sosnowiec – 1953 Warszawa) – architekt. Studiował na politechnice w Monachium. W 1920, jako szeregowiec, służył w WP. W 1919-1925 był profesorem w Państwowej Szkole Budownictwa w Poznaniu; potem – w Warszawie (1926-1929). Kierował biurem projektów Ministerstwa Poczt i Telegrafów (1929-1935; autor projektu centrali międzymiastowej w Warszawie). Był autorem i współautorem kilku zrealizowanych bądź nagrodzonych w prestiżowych konkursach projektów. W 1939 znalazł się na Litwie, gdzie pracował w kilku biurach projektowych. Po zajęciu Litwy przez Sowietów nie przyjął dającej duże możliwości pracy w Moskwie. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej przeniósł się do Warszawy, gdzie ukrywał się na Saskiej Kępie. W 1944 wziął udział w organizowaniu Ministerstwa Odbudowy i Stowarzyszenia Architektów RP. Był dyrektorem Biura Planowania i Odbudowy przy Radzie Ministrów (1944-1945), a potem – z jego ramienia – wszedł do kierownictwa Biura Odbudowy Stolicy (do 1948). Jako projektant, położył duże zasługi w dziedzinie budownictwa szpitalnego (m.in. projekty Szpitala Bielańskiego w Warszawie, stanowiącego pierwowzór klinik w Białymstoku i Lublinie oraz typowego szpitala powiatowego). Od 1948 wykładał w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Szczecinie, potem na Politechnice Warszawskiej jako kierownik Zakładu Projektowania Zakładów Leczniczych. Publikował w prasie fachowej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand