Rut Raba

(aram., Wielka Księga Rut) – homiletyczny midrasz do biblijnej Księgi Rut, powstały w środowisku palestyńskich amoraitów, skompilowany zapewne przed VI w., złożony z ośmiu parasz. Prawie cały materiał R.R. został zaczerpnięty z TJ, Be-reszit Raba, E(j)cha Raba i Leviticus Raba oraz z Pesikta de-Raw Kahana. Niektóre dodatki pochodzą z XI w., choć przywoływane w nim osoby żyły nie później niż przed końcem IV w. R.R. została spisana w języku hebrajskim misznaickim, z dużą domieszką słów greckich, natomiast w wielu partiach narracyjnych pojawia się także język aramejski (w wersji używanej w Galilei). Księga została wydana po raz pierwszy drukiem w 1519. Tytuł R.R. przyjął się od weneckiej edycji tego dzieła z 1545. (Zob. Midrasz Raba)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand