Rotbaum (Rotbojm; Rotbaumówna) Lija (Lia)

(?-1995 Wrocław) – tancerka, choreograf, reżyser, pedagog; siostra J. Rotbauma. Była wszechstronnie wykształcona (studia na UW i w Konserwatorium Warszawskim). Debiutowała w zespole Tacjan-Girls, Tacjanny Wysockiej, która powierzała jej także prace w dziedzinie kompozycji choreograficznej. Po ukończeniu Warszawskiej Szkoły Tańca Scenicznego (1928) i kilkuletniej pracy w zespole Wysockiej (w tym po kilku tournée zagr.), pod koniec lat 30. wyjechała na studia reżyserskie do Moskwy, gdzie uzyskała dyplom Państwowego Instytutu Teatralnego. Wybuch wojny zmusił ją do pozostania w Związku Radzieckim; tam – jako choreograf i reżyser – wystawiła wiele sztuk teatralnych, oper i baletów m.in. na scenach Smoleńska, Swierdłowska, Omska; w tym operę Kniaź Igor A. Borodina i balet Czerwony mak R. Gliera. Po powrocie do kraju objęła stanowisko głównego reżysera Opery Wrocławskiej oraz gościnnie – reżysera Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Warszawie, Łodzi i Bytomiu. R. ma w swoim dorobku ponad 30 pozycji; są to realizacje najpoważniejszych dzieł literatury operowej, m.in. W.A. Mozarta, W. Żeleńskiego, I. Paderewskiego, T. Szeligowskiego, P. Czajkowskiego, M. Świerzyńskiego, G. Verdiego, G. Pucciniego, R. Straussa, J. Offenbacha i innych Jako pedagog, prowadziła lekcje rytmiki, tańca, dyrygentury chóralnej. Jest autorką książki Notatki z warsztatu reżysera. Opera a jej kształt sceniczny (Kraków, 1969; została przetłumaczona na j. rosyjski).

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand