Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym dniem nowego roku (liczonego z różnych powodów): 1. pierwszy dzień nisanpoczątek liczenia miesięcy, rozpoczyna rok liturgiczny; 2. pierwszy dzień tiszri – początek roku rolniczego (ten cykl stał się najbardziej powszechny); 3. pierwszy dzień eluldzień nowego roku dla bydła; 4. piętnasty dzień szwatpoczątek nowego roku dla drzew (Tu bi-Szwat). W liturgii używa się jeszcze dwóch innych nazw na określenie tego święta: Jom ha-Din (hebr., Dzień Sądu), gdyż – zgodnie z tradycją – Bóg osądza wówczas uczynki wszystkich ludzi i narodów (które zostaną wezwane trąbieniem w szofar) oraz Jom ha-Zikaron (hebr., Dzień Pamięci [Rozpamiętywania]), kiedy to należy rozważyć swoje postępowanie w minionym roku. Zgodnie z tradycją, święto to jest rocznicą stworzenia świata. Tego dnia Najwyższy Sędzia osądza postępowanie ludzi; dobrych zapisuje do Księgi Życia (Sefer ha-Chajim), a złych do Księgi Śmierci; wyrok na pozostałych zawiesza do dnia Jom Kipur. Ponieważ ważą się wówczas losy wielu z nich, dlatego w tym czasie wszyscy powinni wyrażać żal i skruchę za swe złe postępki, błagać o przedłużenie życia i ślubować poprawę. Nie wolno wówczas wykonywać żadnej pracy, prócz czynności związanych z przyjmowaniem pokarmu. R. ha-Sz., jako jedyne święto, jest obchodzone przez dwa dni także w Izraelu. Cechą charakterystyczną liturgii tego dnia jest bardzo długi musaf, podzielony na trzy części: Malchujot, Zichronot, Szofarot.

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem