Rosz Chodesz

(hebr., Początek Miesiąca; jid. Rosz Chojdesz lub Reszchojdesz) – pierwszy dzień nowego miesiąca księżycowego (por. kalendarz żydowski), obchodzony jako jedno- lub dwudniowe święto Nowiu Księżyca (hebr. Molad; jid. Mojłed). W czasach biblijnych w Świątyni Jerozolimskiej składano wówczas specjalne ofiary i spożywano świąteczny posiłek. W pewnym okresie obowiązywał też zakaz pracy, podobnie jak w szabat. Po czasach niewoli babilońskiej R.Ch. stracił swój świąteczny charakter, ale zachował specjalne znaczenie (por. święta), jako podstawa do obliczania kalendarza żydowskiego. W czasach talmudycznych pierwszy dzień nowego miesiąca ustalał sanhedryn, na podstawie obserwacji nieba i zeznań dwóch naocznych świadków. Współcześnie datę ponownego pojawienia się księżyca na niebie podaje się do publicznej wiadomości w szabat, poprzedzający to wydarzenie (Szabat Mewarechin). Do liturgii tego dnia dołącza się modlitwy: musaf, Jaale we-jawo, Hal(l)el (w skróconej formie); wolno wówczas pracować, ale zabronione jest przestrzeganie postu. (Zob. też: Błogosławieństwo księżyca; Jom ha-Mejuchas; Szabat Rosz Chodesz; oraz złoty cielec)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem