Rosenthal Jakub

(1844 Warszawa – 1912 tamże) – lekarz; syn Dawida R. Studiował medycynę w Berlinie (1862-1865) i Warszawie (1865-1869). W 1870-1899 był ordynatorem, a w 1899-1912 starszym ordynatorem, oddziałowym chorób wewnętrznych dla kobiet (przekształconego przez niego w jeden z pierwszych w Królestwie Polskim oddziałów ginekologicznych) warszawskiego Szpitala Starozakonnych. Od 1905 pełnił tam też funkcję pomocnika naczelnego lekarza. Był wychowawcą całego pokolenia ginekologów. Zasłużył się jako jeden z pierwszych lekarzy, stosujących na szerszą skalę metody operacyjne w ginekologii, wykorzystując także narzędzia własnego pomysłu (m.in. specjalny stół do operacji ginekologicznych). Opublikował ok. 40 prac oryginalnych w języku polskim, niemieckim i rosyjskim (w tym parę książek) oraz kilka przekładów. Był autorem historii szpitala żydowskiego, zamieszczonej w Historii szpitali w Królestwie Polskim (1870). Należał do warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. Był akuszerem miasta Warszawy. Piastował również godność Radcy Stanu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand