Rosenblatt Jerzy (Uria)

(1872 Lublin – po 1939) – lekarz laryngolog, działacz syjonistyczny, radny i wiceprezes łódzkiej Rady Miejskiej, poseł na Sejm RP. Pochodził z religijnej rodziny kupieckiej. Po ukończeniu gimnazjum studiował medycynę na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim; naukę kontynuował w Londynie i Berlinie. Na stałe zamieszkał w Łodzi w 1899. Był założycielem łódzkiego skautingu żydowskiego. Jako członek CK Organizacji Syjonistycznej w Polsce, wchodził w skład Głównego Komitetu Wszechświatowej Organizacji Syjonistycznej. Należał do współzałożycieli Żydowskiego Towarzystwa Muzycznego „Hazomir” (hebr., Słowik; 1899; od 1914 – jego prezes). Był członkiem kilku żyd. instytucji dobroczynnych, m.in. Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności (od 1899); Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego (1912); Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego „Bar-Kochba” (1917); przewodniczący Rady opiekuńczej Szkoły Rzemieślniczo-Technicznej Towarzystwa Szerzenia Oświaty i Wiedzy Technicznej wśród Żydów. Brał czynny udział w organizowaniu bojówek żydowskich podczas rewolucji 1905 roku. Przewodniczył Organizacji Syjonistycznej w Łodzi. W czasie I wojny światowej był lekarzem lazaretu Wszechrosyjskiego Związku Ziemskiego, opiekował się prześladowanymi Żydami i uczestniczył w pracach CK Opieki nad Bezdomnymi Żydami w Warszawie i na niemieckim obszarze okupacyjnym. W 1917 został wybrany na wiceprezesem Rady Miejskiej, przewodniczącego frakcji żydowskiej w tejże Radzie i wiceprezesa Organizacji Syjonistycznej w Polsce, a następnie – przewodniczącego kongresu syjonistycznego w Warszawie. W 1918 został członkiem Rady Stanu; w 1919 uzyskał mandat do Sejmu Ustawodawczego (z listy Wolnego Związku Posłów Żydowskich), a w 1922, w Łodzi, został ponownie wybrany na posła z ramienia Żydowskiej Rady Narodowej (ŻRN) z listy Bloku Mniejszości Narodowych w Polsce, a później raz jeszcze, w 1928. W 1925-1928 był też prez. Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Łodzi. Po raz czwarty wszedł do Sejmu w 1930, z listy Bloku Obrony Praw Narodowości Żydowskiej w Polsce. Był członkiem wielu komisji sejmowych, członkiem Klubu Posłów ŻNR, wchodzącego w skład Koła Żydowskiego, i zgłaszał liczne interpelacje (m.in. dotyczące wystąpień i zajść o charakterze antysemickim; antysemityzm). Zajmował się także publicystyką, zamieszczał artykuły w żyd. dzienniku „Łodzer Tagebłat” (jid., Łódzka Gazeta Codzienna). Po wybuchu II wojny światowej opuścił Polskę. Prawdopodobnie udał się do Palestyny.

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand