Rosenblatt Alfred

(1880 Kraków – 1947 Lima) – światowej sławy matematyk, fizyk, profesor UJ oraz uniwersytetu w Limie; syn Józefa R. Po ukończeniu Gimnazjum św. Anny w Krakowie studiował mechanikę na politechnice w Wiedniu oraz uczęszczał na wykłady matematyki na tamtejszym uniwersytecie (1898-1902). W 1902-1907 studiował matematykę i fizykę na UJ; doktoryzował się w 1908. Wiadomości swe poszerzał w Getyndze. Pracę podjął na UJ, gdzie też habilitował się w 1913, a w 1920-1936 – jako profesor nadzwyczajny – wykładał m.in. geometrię algebraiczną, geometrię wykreślną, matematyczne podstawy teorii kwantów. Uczestniczył w światowym życiu naukowym; brał udział w międzynarodowych kongresach, wyjeżdżał na wykłady zagraniczne, m.in. do Paryża, Rzymu, Bolonii, Sofii, Aten, Belgradu. Na uniwersytecie w La Plata w Argentynie zaproponowano mu objęcie katedry, do czego jednak nie doszło, ze względu na zmiany polityczne. Od 1936 kierował katedrą wyższej matematyki w Limie na uniwersytecie św. Marka. Był członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Wydarzenia związane z II wojną światową sprawiły, że do Polski już nie powrócił. Opublikował ponad 150 prac nauk., m.in. z zakresu geometrii algebraicznej, mechaniki, hydrodynamiki. Ogłaszał je w różnych czasopismach naukowych w kraju („Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności”, „Wiadomości Matematyczne”, „Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie”, „Prace Matematyczno-Fizyczne”) i za granicą. Wiele z nich ukazało się jako pozycje samodzielne (w j. pol. Geometria analityczna na płaszczyźnie, Kraków 1926).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand