Rosen (Rozen) Mathias

([1804?] 1807 Warszawa – 1865 tamże) – bankier, działacz społeczny, jeden z najbogatszych przedstawicieli burżuazji warszawskiej w XIX w. Pochodził z bankierskiej rodziny. Ukończył Liceum Warszawskie, ale też otrzymał staranne wykształcenie religijne. Służył w Gwardii Narodowej (1831). Był właścicielem domu bankowego w Warszawie, którym kierował od śmierci ojca, Izaaka Szymona R. (1848). W społeczności żydowskiej piastował wiele stanowisk, m.in.: opiekuna Domu Schronienia dla Starców i Sierot Starozakonnych (od 1843), wiceprez. komitetu budowy synagogi przy ul. Daniłowiczowskiej (od 1848), prezydującego w Dozorze Szkół Elementarnych Wyznania Mojżeszowego (1842-1865), a przede wszystkim był pierwszym zwolennikiem reform, który kierował Dozorem Bóżniczym (1841-1844; 1856-1858) i rzecznikiem ludności żydowskiej w zabiegach o równouprawnienie (m.in. współinicjator starań o interwencję M. Montefiorego w tej sprawie, zakończonej jego wizytą w Petersburgu i Warszawie w 1846). Był też zwolennikiem przekształceń społecznych wśród Żydów, m.in. ich odchodzenia od handlu. Współpracował z L. Kronenbergiem w rozmaitych przedsięwzięciach finansowo-gospodarczych. Poza tym, był m.in. członkiem: Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Królestwa, WTD (od 1847; wiceprez. jego wydziału ekon.-adm.); Delegacji Obywatelskiej (1861); członkiem tymczasowym Rady Stanu Królestwa Polskiego i członkiem Rady Miejskiej (1862); delegatem Rządu Narodowego (1863; wyjechał z tajną misją na Zachód). Był również hojnym mecenasem instytucji charytatywnych (żyd. i pol.) oraz kultury polskiej. Został odznaczony Orderem św. Stanisława III klasy (1857), a ponadto car Aleksander II podarował mu brylantowy pierścień. Publikował na łamach „Biblioteki Warszawskiej” (był jej współredaktorem) oraz w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej S. Orgelbranda.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Mathias Rosen  - Rosen (Rozen) Mathias - Polski Słownik Judaistyczny
Mathias Rosen (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem