Romkowski Roman

(od 1939); właśc. Natan Grünspan-Kikiel; używał wielu pseud. i przybranych nazwisk (1907 Kraków – 1968 Warszawa) – działacz komunistyczny, po II wojnie światowej wiceminister MBP. Pochodził z rodziny robotniczej. Początkowo należał do PS-L (1920-1921), później związał się z ruchem komunistycznym; wielokrotnie był aresztowany i więziony. Studiował w Moskwie na Komunistycznym Uniwersytecie Mniejszości Narodowych Zachodu (1931-1934) i w Międzynarodowej Szkole Leninowskiej (1934/1935). Po powrocie do Polski w 1935, w roku następnym został skazany na siedem lat więzienia. W 1939-1941 przebywał w Związku Radzieckim, potem działał w ruchu partyzanckim na Białorusi. Skierowany do kraju w sierpniu 1944, do końca służby pozostawał we władzach bezpieczeństwa, m.in. jako: kierownik Wydziału Kontrwywiadowczego (od 1944); dyrektor Departamentu Operacyjnego MBP (od 1945); wiceminister MBP (od 1946); generał brygady (od 1947). Był organizatorem Biura Specjalnego i późniejszego X Departamentu MBP oraz sprawował nadzór nad sądownictwem (m.in. odpowiadał za organizację procesów pokazowych). Zastępca członka KC PPR (od 1945), potem członek KC PZPR (1948-1954). Zwolniony z zajmowanych stanowisk (1954) i usunięty z partii (1955), został postawiony przed sądem i skazany w 1957 na 15 lat więzienia. Zwolniony w 1967, po zastosowaniu prawa łaski. Pracował w Wydziale Planowania Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem