„Roman-Cajtung”. A Ilustrirtes Wochnbłat far Literatur, Kunst un Wisnszaft

(jid., Gazeta Opowieści. Ilustrowany tygodnik, poświęcony literaturze, sztuce i nauce) – bogato ilustrowany tygodnik kulturalny, redagowany i wydawany przez Magnusa Kryńskiego w Warszawie w 1907-1908. Posiadał stałe działy, m.in.: „Album muzyczny” (do którego często pisywał M. Kipnis), „Rozmaitości”; zamieszczał też artykuły naukowe, historyczne, biografie sławnych osobistości ze świata żydowskiego, krytykę, felietony, bibliografię itp. Współpracowali z nim m.in.: I.L. Perec, D. Fryszman, A. Rajzen, Z. Segałowicz, J. Mastbaum, J. Korczak, I. Kacenelson, H.D. Nomberg. W „R.-C.” zamieszczano często przekłady dzieł klasyków literatury pol. (m.in. H. Sienkiewicza, K. Tetmajera) i obcej (m.in. A. Czechowa, K. Dickensa, R. Kiplinga, L. Tołstoja, M. Twaina). Ogółem ukazało się 71 numerów pisma. Tytuł został wznowiony (z podtytułem Ilustrirt tog-błat far ałe; jid., Gazeta codzienna dla wszystkich) w 1931 (od 24 lipca do 29 września; od 16 sierpnia tego roku – jako „Naje Morgencajtung”).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand