Riszon le-Cij(j)on

(hebr., dosł.: Pierwszy dla Syjonu) – tytuł, nadawany naczelnemu rabinowi sefardyjskiemu w Palestynie co najmniej od XVI w. (według tradycji, od 1597, kiedy to Mojżesz Galante zgodził się go przyjąć, a po jego śmierci [ok. 1612] ustalono, że miano to będzie nadawane także jego następcom), choć prawdopodobnie był używany również znacznie wcześniej. Pochodzi od pierwszych słów wersu Księgi Izajasza (41,27) – Riszon le-Cij(j)on hin(n)e hin(n)am we-liruszalajim mewas(s)er et(t)en (hebr., Pierwszy Ja [ogłaszam] Syjonowi: „oto one!” i Jerozolimie daję radosnego zwiastuna). Od okresu mandatu brytyjskiego w Palestynie, nadawanie tytułu R. le-C. używane jest dla rozróżnienia między Naczelnym Rabinatem aszkenazyjskim a jego sefardyjskim odpowiednikiem.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand