Ringelblum Emanuel

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma); szwagier A. Eisenbacha. Już jako uczeń gimnazjum, był związany z ruchem Poalej Syjon. Studiował i uzyskał doktorat na UW. Do 1938 był nauczycielem w żydowskich gimnazjach. Należał do współtwórców grupy Junger Historiker (zob. w „Junger Historiker”) oraz działał w środowisku naukowym związanym z JIWO. W okresie okupacji niemieckiej w getcie warszawskim pracował w Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Był głównym twórcą podziemnego archiwum. Później ukrywał się po „aryjskiej stronie”. Po wykryciu przez Niemców kryjówki (prawdopodobnie na skutek denuncjacji Jana Łakińskiego, na którym potem wykonano wyrok Sądu Specjalnego Okręgu Warszawskiego AK), 7 III 1944 – wraz z żoną i synem oraz innymi ukrywającymi się osobami – został zamordowany. Niemcy aresztowali wówczas także opiekuna wspomnianej kryjówki, Mieczysława Wolskiego, razem z jego siostrzeńcem, Januszem, których następnie rozstrzelali. R. był zdeklarowanym zwolennikiem materializmu historycznego. Interesował się głównie dziejami Żydów polskich w XVIII i XIX w. oraz historią drukarstwa i lekarzy żydowskich. Opublikował m.in. prace: Żydzi w Warszawie od czasów najdawniejszych do ostatniego wygnania w 1527 r. (1932); Żydzi w powstaniu kościuszkowskim (wyd. w j. jid. 1937; wyd. w j. pol. 1938). Po śmierci R. ukazały się: zbiór jego rozproszonych pism, pt. Kapitłen geszichte fun amolikn jidiszn łebn in Pojłn (jid., Rozdziały historii dawnego życia żydowskiego w Polsce, 1953) oraz – powstałe w czasie okupacji – Kronika getta warszawskiego: wrzesień 1939styczeń 1943 (1983) i Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej (1988).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Emanuel Ringelblum - Ringelblum Emanuel - Polski Słownik Judaistyczny
Emanuel Ringelblum (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand