Ressler Beniamin

(1901 Kopyczyńce, Galicja Wsch. – 1983 Stany Zjedn.) – pisarz, poeta, dramaturg, tworzący głównie w języku jidysz, aktor. Po ukończeniu chederu, a potem gimnazjum w Galicji, studiował filologię oraz sztukę aktorską w Wiedniu. W 1925 występował w hebrajskim teatrze w Palestynie, a potem m.in. na scenie Towarzystwa „Krakowski Teatr Żydowski” (1926–1927; pod pseudonimem). W 1922–1925 współpracował z lwowskim pismem „Judiszer Literariszer Kalender” (jid., Żydowski Kalendarz Literacki). W 1928 osiadł w Stanach Zjednoczonych. Współpracował z wieloma czasopismami żydowskimi w Ameryce oraz w Europie, w tym także w Polsce – z lwowskim „Di Judisze Bine” (Żydowska Scena), „Morgen” (Poranek [Jutro]) czy „Literarisze Bleter”. Pisywał na tematy związane z Żydami polskimi (m.in. seria artykułów 1000 jorn Jidn in Pojłn = 1000 lat Żydów w Polsce). Pisał poezje, powieści, nowele i dramaty. Jego debiutem książkowym był tomik poezji Erszte gezangen (Pierwsze pieśni, Lwów 1922), a pierwszą jego powieść o Żydach w Palestynie Ojf ałter erd (Na starej ziemi, 1927) opublikował B. Kleckin. Jednak największe uznanie krytyki zyskał R. opowieściami z galic. miasteczek (sztetł), m.in. Der weg cu Jisroel (Droga do Izraela, 1950). Nie poniechał też związków z teatrem, występując na scenie i kierując teatrami jidysz w Stanach Zjedn. oraz tworząc dramaty (m.in. Di Gołdene Rojze = (Złota Róża; misterium związane z lwow. legendą o synagodze Złotej Róży, opublikowane w „Judiszer Literariszer Kalender”). Pod koniec życia R. pisał także w języku hebrajskim.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand