Reprezentacja Żydostwa Polskiego (RŻP)

komitet skupiający polityków żydowskich z Polski, działający w 1940-1945 w Palestynie. W jego skład weszli przedstawiciele partii Ogólnych Syjonistów z dawnej Kongresówki, Małopolski Wsch., Małopolski Zach. i Śląska, a także reprezentanci Prawicy i Lewicy PS, Mizrachi, Agudy oraz związanej z nią organizacji robotniczej. Wbrew pierwotnym intencjom, w RŻP nie znaleźli się przedstawiciele Bundu i Syjonistów-Rewizjonistów. Członkowie RŻP byli prezesami, wiceprezesami lub członkami egzekutyw swoich organizacji; w czasie wojny mieli zatem prawo występowania w ich imieniu. W prezydium RŻP zasiadali: I.M. Lewin, A. Reiss, M. Kleinbaum, L. Lewite (potem A. Stupp), Z. Kahane, I. Lew, B. Minc. Przedstawicielem RŻP przy pol. rządzie na uchodźstwie był I.I. Schwarzbart, członek Rady Narodowej RP. W skład RŻP weszło też czterech członków Agencji Żydowskiej: I. Grünbaum, E. Schmorak, E. Dobkin, M. Szapiro. Początkowo działania RŻP skupiały się na sprawach bieżącej pomocy dla uchodźców żydowskich, stosunku do Żydów w wojsku polskich, itp. oraz na staraniach o polepszenie położenia Żydów w Polsce powojennej (w tym wiele uwagi poświęcano przygotowaniom do oczekiwanej konferencji pokojowej). Od lata 1941 na pierwsze miejsce wysunęła się kwestia pomocy dla Żydów polskich, wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego, zaś od 1942 głównym zadaniem RŻP stały się zabiegi o ratunek dla Żydów pozostających pod okupacją niemiecką. Na tle bezskutecznych zabiegów o ratunek, rozwiązanie problemu ewakuacji Żydów ze Związku Radzieckiego oraz poprawy stosunków w wojsku polskim, stanowisko RŻP wobec rządu stawało się coraz bardziej opozycyjne. W lipcu 1945, uznając że Żydzi w kraju mają reprezentację w powstałych tam nowych komitetach, RŻP rozwiązała się. (Zob. też Tartakower Arie)

Autor hasła: Dariusz Stola

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem