Reiss Anszel (Anzelm)

(1886 Jarosław – 1984 Kfar Saba, Izrael) – inżynier, działacz syjonistyczny. Należał do współtwórców partii PS w Galicji; później związał się z PS-P. W okresie I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej. Po wojnie był organizatorem samoobrony żydowskiej we Lwowie. W 1925 wyjechał do Palestyny. Pełnił funkcję szefa Wydziału Technicznego Egzekutywy Syjonistycznej w Jerozolimie. W 1928 został wybrany sekretarzem generalnym Światowego Ruchu Poalej Syjon, w związku z czym wyjechał do Polski i zamieszkał w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej, poprzez Rumunię, przedostał się do Palestyny (1940). Tam należał do Reprezentacji Żydostwa Polskiego, i z jej ramienia wyjeżdżał kilkakrotnie do Londynu na rozmowy z przedstawicielami polskich władz emigracyjnych. Był także jednym z głównych twórców Komitetu Ocalenia (Waad Hacala) przy Agencji Żydowskiej – palest. agendy do spraw pomocy Żydom w okupowanej Europie. Pracował w różnych agendach partii Histadrut. Uczestniczył także w Kongresach Syjonistycznych (od 1913), był członkiem Komitetu Akcji Syjonistycznej (od 1929) i członkiem jej prezydium (od 1951). Należał do współtwórców Światowego Kongresu Żydów.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand