Reifmann Jakub

(1818 Łagów – 1895 Szczebrzeszyn) – uczony, historyk, pisarz. Pochodził ze środowiska chasydzkiego. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne. Zrażony do studiów talmudycznych przez stosowanie pilpulu, jako samouk, zdobył rozległą wiedzę filozoficzną i znajomość języków obcych. Zainteresowania naukami świeckimi zbliżyły go do haskali. Poświęcił się przede wszystkim krytycznym studiom nad Biblią i Talmudem. Debiutował szkicem o apokryfach w czasopiśmie „Zion” w 1842, a następnie opublikował dwa krytyczne studia nad Talmudem: Tawnit ba-Bajit (hebr., Wizerunek [Struktura] Świątyni, 1843) i Peszer dawar (hebr., Znaczenie [Wytłumaczenie] słowa, 1845). Wkrótce najwybitniejsi ówcześni żydowscy uczeni zwrócili na niego uwagę. R. korespondował m.in. z S.J. Rappaportem, Ludwigiem Geigerem (1848-1919), H. Graetzem. Równocześnie jednak był „syntezą” tradycyjnego polskiego Żyda i zachodniego uczonego. Kontakty utrudniał mu także kategoryczny sposób wypowiadania się. Ostatecznie, mimo licznych dowodów uznania (jego zasługi opiewał m.in. w wierszach J.L. Gordon), życie spędził w biedzie, nie zdobywając żadnej posady. Mieszkał w Lublinie, Zamościu i Szczebrzeszynie. Opublikował bardzo wiele artykułów w hebrajskim czasopiśmie oraz napisał 17 książek, wśród nich: Toldot rabe(j)nu Zerachja ha-Lewi (hebr., Dzieje naszego rabina, Zerachiasza ha-Lewiego, 1853), Chut ha-meszul(l)asz (hebr., Potrójny wątek; trzy studia o lingwistycznej wiedzy twórców Talmudu, przypowieściach żydowskich i komentarzach do Miwchar ha-p(e)ninim [Wybór pereł; 1859]) oraz Or boker (hebr., Światło poranka; kryt. studia nad Biblią i Talmudem, 1879), a także Chowot ha-aw li-wno (hebr., Obowiązki ojca wobec syna; o kształceniu dzieci, 1882) i Sanhedrin (studium hist. o sanhedrynie w starożytności, 1888). Niektóre z jego prac wydano po raz pierwszy dopiero w latach 60. XX w. Korespondencja i część manuskryptów R. trafiła do biblioteki Jewish Theological Seminary of America w Nowym Jorku.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem