Reicherson Mosze

(1827 Wilno – 1903 Nowy Jork) – pisarz i gramatyk języka hebrajskiego. Był kolegą z ławy szkolnej poety, J.L. Gordona. Pracował jako nauczyciel języka hebrajskiego i korektor. Debiutował przekładem bajek I. Kryłowa na język hebrajski Tik(k)un maszalim (1860; 1892). Wydał kilka dzieł poświęconych gramatyce języka hebrajskiego, wśród nich Dikduk chawerim (hebr., Gramatyka przyjaciół [uczonych], 1883; wprowadzenie do gramatyki) oraz Maarechet ha-dikduk (hebr., Zasady gramatyki, 1883). W latach 90. XIX w. osiadł w Nowym Jorku, gdzie dokonał przekładu na język hebrajski przysłów i opowiadań G.E. Lessinga – Miszle(j) Lessing we-sipuraw (hebr., Przysłowia Lessinga i jego opowiadania, 1902). Opublikował także wiele studiów językoznawczych w czasopismach hebrajskich w Europie i Ameryce. Pozostawił wiele pism w rękopisach.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem