Reich-Sielska Margit

(1900 [1903?] Kołomyja – 1980 Lwów) – malarka. Studiowała w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych, na ASP w Krakowie (1920-1922), a następnie w Paryżu (od 1925). Wystawiała od 1926. Po powrocie do kraju osiadła na stałe we Lwowie (1930), gdzie poślubiła znanego malarza, Romana Sielskiego. Była związana ze Zrzeszeniem Artystów Plastyków „Artes”. Malowała głównie portrety i pejzaże. Stosowała różne konwencje artystyczne, od tzw. klasycyzującego realizmu, poprzez uleganie wpływom konstruktywizmu, aż po używanie fotomontażu. O jej losach w czasie II wojny światowej brak informacji. Po wojnie, wraz z mężem, pozostała i pracowała we Lwowie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand