Reguła Zrzeszenia (1QS)

dokument ze zbioru pism prawno-doktrynalnych gminy qumrańskiej (Qumran), przedstawiający jej życie wewnętrzne, ceremonie i obrzędy; powstał przed 68 n.e., przypuszczalnie jeszcze w II w. p.n.e. R.Z. zawiera: przedstawienie głównych celów gminy, opis przyjęcia nowych członków, wykład wyjaśniający ideologiczne podstawy doktryny zgromadzenia, zbiór zasad i przepisów obowiązujących w obrębie gminy, reguły dotyczące organizacji oraz hierarchii wewnętrznej zgromadzenia, aż do czasów mesjańskich. Zamyka ją hymn-psalm, przypominający m.in. o obowiązkach członków gminy wobec Boga i bliźnich. Główne podstawy R.Z. prawdopodobnie są autorstwa Nauczyciela Sprawiedliwości; w późniejszych czasach, wraz z rozwojem gminy, poddawano ją dalszym uzupełnieniom i redakcji. (Zob. też: Damasceński Dokument; Reguła Wojny; Zwój Miedziany)

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand