Reguła Wojny (1 QM)

Wojna Synów Światłości przeciw Synom Ciemności; Zwój Wojny – jedno z podstawowych pism gminy qumrańskiej (Qumran), rękopis pochodzący z okresu I w. p.n.e. – I w. n.e.; istotne źródło poznania teologicznej koncepcji esseńczyków. R.W. jest poświęcona całokształtowi zagadnień związanych ze świętą wojną, jaką mieli prowadzić członkowie gminy, określani mianem „Synów Światłości”, z wrogimi Izraelowi ludami pogańskimi, nazywanymi „Synami Ciemności” albo „wojskami Beliala”. Zgodnie z tą koncepcją, członkowie zrzeszenia w Qumran, uczniowie Nauczyciela Sprawiedliwości, walcząc przez 40 lat z wrogimi narodami, ostatecznie mają zwyciężyć. R.W. zawiera dokładny opis siedmiu kolejnych etapów walki, z ostatnim, decydującym natarciem „Synów Światłości”, popartym interwencją Boga Izraela. Udział kapłanów wskazywał na święty charakter wojny. Duża część rękopisu poświęcona jest także organizacji kultu zgromadzenia podczas walk, przygotowaniu operacji wojennych, wskazaniom dotyczącym wyposażenia wojowników, a także organizacji armii „Synów Światłości”. R.W. zawiera ponadto opis znaków bojowych (sztandarów gminy) oraz przedstawia obowiązki kapłanów podczas walk. Wiele idei i tematów zostało zaczerpnięte z Biblii (z Księgi Liczb, Ezechiela, Rodzaju). (Zob. też: Damasceński Dokument; Reguła Zrzeszenia; Zwój Miedziany)

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem