Referat do Spraw Pomocy Ludności Żydowskiej

instytucja powołana 8 VIII 1944 na mocy decyzji przew. PKWN, Edwarda Osóbki-Morawskiego. Kierowanie samodzielnym R. do S.P.L.Ż. przy Prezydium PKWN w Lublinie powierzono działaczowi Bundu i oficerowi WP, Szlomo Herszenhornowi. Bezpośrednim motywem stworzenia tej instytucji była sytuacja materialna i psychiczna, w jakiej po wojnie znalazła się ludność żydowska. Kierownik R. do S.P.L.Ż. dysponował bardzo skromnym aparatem; początkowo miał tylko jednego współpracownika, Dawida Zimelmana, i jego działania miały charakter doraźnych interwencji. R. do S.P.L.Ż. podejmował interwencje w sprawach zaopatrzenia w żywność i odzież ocalałych Żydów oraz postępowania wobec nich przedstawicieli niższych szczebli administracji państwowej, a także w sprawach własności oraz spadkowych. Starał się również o pomoc materialną dla ludności żydowskiej i rozdzielał ją, służył pomocą prawną i sanitarną, zaś szczególną troską otaczał dzieci. Wspierano też i nadzorowano działalność społeczną komitetów pomocy. Od końca 1944 zaczęły powstawać inne agendy powołane do opieki nad ocalałymi Żydami; w połowie grudnia 1944 utworzono Referat dla Spraw Mniejszości Żydowskiej w Wydziale Narodowościowym Departamentu Politycznego MAP. Po rozwinięciu działalności przez CKŻP kompetencje tych trzech organów zaczęły się dublować. Na początku 1945, na wniosek MAP, R. do S.P.L.Ż. został zlikwidowany.

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem