Referat Żydowski Komendy Głównej Armii Krajowej

właśc. Podreferat Spraw Żydowskich w Referacie Spraw Narodowościowych Wydziału Informacji Biura Informacji i Propagandy KG AK – komórka organizacyjna powołana 1 II 1942, z inicjatywy Stanisława Herbsta i L.N. Widerszala; cały personel stanowił Henryk Woliński (1901-1986), późniejszy współinicjator utworzenia Żegoty. Początkowo zadania R.Ż. KG AK ograniczały się do służby informacyjnej na terenie całego kraju. Na podstawie zebranych przez Wolińskiego, dzięki osobistym kontaktom, wiadomości o losie polskich Żydów, opracowano tzw. I Czarną Księgę, która w grudniu 1942 dotarła do Londynu, gdzie została wydana pt. The German New Order in Poland; w późniejszym okresie opublikowano w Wielkiej Brytanii II Czarną Księgę. Referat Żydowski systematycznie obsługiwał KG AK i Naczelnego Wodza, w zakresie informacji i propagandy. Latem 1942 Woliński nawiązał kontakt z żydowskim podziemiem, utrzymywał łączność z Żydowską Organizacją Bojową (ŻOB) i z Żydowskim Komitetem Narodowym (ŻKN) w okresie przygotowań do powstania w getcie warszawskim. Za jego pośrednictwem, AK udzieliła ŻOB pomocy w łączności z zagranicą, legalizacji i bezpieczeństwa poza murami (egzekucje agentów policji i szantażystów). Zdaniem Wolińskiego, przez cały czas istnienia R.Ż. KG AK (do 1 VIII 1944) stosunek do organizacji żydowskich cechowało rozumowe uznawanie potrzeby współpracy z Żydami – ze względów politycznych oraz ze względu na niechęć i nieufność do nich. PS

Autor hasła: Paweł Szapiro

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem