Rechtman Abraham

(1890 Proskurów na Podolu – 1972 Nowy Jork) – folklorysta. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne. Dopiero od 16. roku życia zaczął się kształcić w naukach świeckich. Przez dwa lata przebywał w Palestynie, gdzie był nauczycielem języka hebrajskiego. Od 1912 mieszkał w Petersburgu, oddając się studiom nad folklorem żydowskim. Uczestniczył w wyprawie etnograficznej (1912-1914), kierowanej przez Sz. An-Skiego, która dotarła do wielu miasteczek na Kresach Wschodnich byłej Rzeczpospolitej. Zgromadził wówczas zbiory (m.in. fotogramów; obecnie w zbiorach JIWO, Nowy Jork). W okresie I wojny światowej został wcielony do armii rosyjskiej, skąd zdezerterował. Od 1916 mieszkał w Nowym Jorku. Był m.in. akwizytorem książek jidysz, korektorem w redakcjach czasopism. Po utworzeniu JIWO współpracował z nim i opublikował m.in. Jidisze etnografie un folklor (jid., Żydowska etnografia i folklor, 1958). Pisywał też do gazet żydowskich pod różnymi pseudonimami. Pozostawił w rękopisie słownik hebraizmów w języku jidysz, któremu poświęcił 20 lat życia.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand