Rebeka z Tykocina

Rebeka Tiktiner (przed 1550 Tykocin – ?) – autorka literatury religijnej dla kobiet; córka rabina, Majera Tiktinera. Będąc uczennicą swego ojca, biegle opanowała język hebrajski, a pod kierunkiem nauczyciela, Samuela, studiowała literaturę talmudyczną i filozoficzną. Napisała moralizatorską książkę w języku jidysz Meneket Rywka (1609), przeznaczoną dla kobiet. Była ona poświęcona problemowi wychowania dzieci żydowskich i zapewnienia im zarówno wykształcenia religijnego, jak i świeckiego, oraz obowiązkom kobiet względem rodziny, społeczeństwa i kraju. Dzieło R. z T. stało się na początku XVIII w. przedmiotem zainteresowania teologów chrześcijańskich w Niemczech, czego przejawem była rozprawa Jana Konrada Luffta De Rebecca Polona eruditarum in gente Judaica foeminarum rariori exemplo (1719).

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand