Razgour Jehuda

właśc. Idel Rosenblum (1914 Lublin – 1979 Paryż) – malarz. Polskę opuścił w 1933, wyjeżdżając na stałe do Francji. W 1947-1951 studiował w parys. Académie des Beaux-Arts, w pryw. Académie Andrée Lhote'a oraz u Fernanda Légera. Od 1950 wystawiał swe prace we Francji (m.in. na Salonach Jesiennych, Salonie Niezależnych, w Muséum de la Marine) oraz w Polsce i Izraelu. Po latach, w 1958, artysta dwukrotnie odwiedził Polskę; malował w Kazimierzu n. Wisłą i w Lublinie. Powstałe wówczas prace (oleje, gwasze, rysunki) były później wystawiane w Kazimierzu i w Muzeum Lubelskim. Do Polski R. wielokrotnie potem jeszcze powracał, znajdując w bliskich jego sercu stronach artystyczne natchnienie. Uprawiał rozmaite techniki malarskie i grafikę; oscylował między malarstwem abstrakcyjnym i figuratywnym. W tematyce jego prac dominował pejzaż (często wąska uliczka miasta), ale pojawiały się także kompozycje figuralne, martwa natura, portret i akt.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand