Rasner Chaim

(1882 Warszawa – 1942 Treblinka?) – rzemieślnik, działacz społeczny, poseł na Sejm RP. Pochodził z rodziny rzemieślniczej. Był samoukiem. Jako hafciarz i szmuklerz (pasamonik) z zawodu wyrabiał dystynkcje wojskowe, ozdobne pasy, galony. Ideowo zbliżony do Bundu, działał aktywnie w żydowskim ruchu rzemieślniczym w Polsce; był również – do 1934 – wiceprezesem Związku Izb Rzemieślniczych RP, a w 1923-1938 – prezesem Centralnego Związku Rzemieślników Żydów w Polsce. Pełnił liczne funkcje w żydowskich organizacjach; był radnym warszawskiej Gminy żydowskiej (1916-1919) i radnym m.st. Warszawy (od 1925), gdzie działał m.in. w Komisji Kontroli Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. Zasiadał w Radzie Kasy Chorych oraz w Radzie Nadzorczej Banku dla Spółdzielni. W 1921 wszedł do sejmu z listy Żydowskiego Stronnictwa Ludowego (po rezygnacji H.D. Nomberga; fołkiści), a w 1928 został wybrany z listy Bloku Mniejszości Narodowych. W sejmie działał aktywnie w komisjach gospodarczych. Z ramienia Sejmu RP brał udział w Zjeździe Unii Międzyparlamentarnej w Berlinie (1929). Wydał kilka broszur na tematy fachowe. Był redaktorem pisma „Handwerker un Industri-Cajtung” (jid., Gazeta Rzemieślnicza i Przemysłowa, 1925-1927) oraz „Handwerker Sztyme” (jid., Głos Rzemieślniczy), które potem zmieniło nazwę na „Handwerker-Cajtung” (jid., Gazeta Rzemieślnicza, 1927-1938).

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem