Rapaport Salomon Zangwił

zob. An-Ski Szymon (1863-1920)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand